Støtteforeningen Svendborg Demensby

BRYGHUSET

invitation til generalforsamling d.19.4


GENERALFORSAMLING D. 19.4. 2017 KL 19 PÅ BRYGHUSET

 
 
 
 
 

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Demensbyens Støtteforening

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Demensbyens Støtteforening, onsdag d. 19. april 2017 kl. 19,00 på Bryghuset, Bryghusvej 2, Svendborg med følgende dagsorden:

1/ Valg af dirigent

2/ Aflæggelse af bestyrelsens beretning for støtteforeningens virksomhed i det forløbne år.

3/ Godkendelse af regnskab

4/ Fastsættelse af kontingent

4.1/ Budget for indeværende år fremlægges

5/ Indkomne forslag

6/ Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

7/ Valg af revisor

8/ Eventuelt

 

Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til formanden senest onsdag d. 29. marts 2017.

Årsberetning, regnskab, vedtægter og information om valget til bestyrelsen vil ligge til gennemsyn fra d.d. hos formand John Olsen, Bakkevej 9, Svendborg (tlf.: 2774 2779, E-mail: john.mette@hotmail.dk).

Som led i generalforsamlingen vil der blive fortalt om Alzheimerforeningens 7 gode råd om demens.

For interesserede vil der arrangeres rundvisning i Demensbyen samme aften.

 

Svendborg d. 16. marts 2017   John Olsen, formand.