Støtteforeningen Svendborg Demensby

BRYGHUSET

Den nye socialudvalgsformand.

I forbindelse med at der er sket et skifte i bytådet, har Erik Hansen fra støtteforeningens bestyrelse talt med den nye socialudvalgsformand, det er der kommet en fin artikel ud af.

Den nye formand

Hanne Klit, der blev udpeget som ny formand for Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune efter kommunalvalget, har ”Den gamle Redaktør” talt med.

Dette livsbekræftende interview kan læses både i Den Lille Avis og på Støtteforenings hjemmeside: www.støtdemensbyen.dk

Vi talte med hende på Bryghuset, Danmarks første Demensby. Hun har meget på hjerte. Og er en glimrende fortæller.

 • Hanne Klit fortæl de læsere, som ikke kender dig, hvem du er.

Jeg er født på Ærø, men har boet på Tåsinge i mange år.

Jeg har taget en uddannelse som bioanalyttiker/hospitelslaborant på Svendborg Sygehus.

Min mand, Peter Larsen, og jeg flyttede til Fåborg, hvor vi boede i 10 – 12 år. Her fik vi vore børn, og jeg var ansat på sygehuset der.

Men så flyttede vi tilbage og har boet på Tåsinge siden.

Peter er uddannet lærer, men er nu leder af Idrærscentret her i Svendborg.

Nu er jeg ansat i Forsyningsselvsakabet: Vand og Affald, hvor jeg har en skoletjeneset. Jeg tager mod børn i alle aldre fra børnehaver op gennem grundskolen til gymnasiet, HF, maskinmesterstuderende m.v.

Det vil sige alle, der kommer og har lyst til at høre noget om, hvordan man kan bidrage til et rent miljø, rent grundvand. Hvordan vi renser vort grundvand. Alle der har lyst til at vide noget om de ting, så alle har en forventning om, at det fungerer.

Men vi synes i virkeligheden, at det er vigtigt for os at få fortalt borgerne, at det er som borger, at vi har et ansvar, at man sorterer sit affald, at man holder miljøet rent, så vi fortsat har adgang til et rent grundvand.

Så det gør jeg meget ud af.

Nu arbejder jeg ikke så meget mere, er gået ned i tid her, hvor jeg har fået tildelt posten som formand for Social- og Sundhedsudvalget.

 • Hvad er dine visioner for dette område?

Jeg har været med i politik i 12 år, og har været politisk interesseret i mange år. Det jeg synes, er vigtigt. Det er ”Det gode liv”.  Det er så essentielt – væsentligt-, og det vedgår os alle, uanset om man er her i Demensbyen. Uanset om man er velfungerende på alle niveauer, så er Det gode liv rigtig vigtigt. – Og det går jeg meget op i.

Det har ikke alle samme syn på.

 • Hvad er Det gode liv?

Det synes jeg er, at vi skal møde menneskene der, hvor de er i deres liv og arbejde,  at de får det gode liv, som de selv opfatter det.

Vi har nogle gode politikker på Social- og Sundhedsområdet i forhold til udsatte borgere, ældre borgere, demens og værdighed. Det er nogle værdier, som er vigtige at holde i hævd.

Jeg er meget glad for sundhedsområdet.

Siden jeg har været repræsentant for Socialdemokratiet, har jeg også siddet i Børne- og Ungdomsudvalget. Og det synes jeg er vældig interessant.

For fire år siden fik jeg lov at komme i Social- og Sundhedsudvalget. Og det er virkeligt et interessant område. Også fordi det er et område, der kræver, at man udvikler området.

Vi bliver flere og flere ældre, som er velfungerende langt op i vores liv, men har måske stadig brug for tryghed og nærvær af andre. Så på den måde tænker jeg, at det er rigtig vigtigt, at vi får ældreområdet sat sammen på en måde, så alle kan få del i Det gode liv.

Men det er klart, at så er vi også nødt til at bidrage på en eller anden måde, alle os der kan. Og det tror jeg er vigtigt at få talt om.

Og da afholder vi den 1. marts en ældrekonference, hvor vi håber at rigtig mange, som er interesseret i ældreområdet, vil møde op, så vi på den måde får drøftet: - Hvad er det for nogle dilemmaer, vi står over for?

For det første, at der bliver flere ældre, og der også er flere ældre, som kan bidrage, og som kan klare meget mere selv. Men når man så har brug for den kommunale service. Den hjælp, som kommunen kan til byde, så er det også mere komplekse sygdomme: demens, sklerose, sukkersyge m.m.

Når man først er blevet meget gammel, så er sygdommene ofte komplekse. Det stiller store krav til den kommunale service, men også til medarbejderne, deres kompetencer.

Der er rigtig meget, som jeg synes, vi skal forholde os til - allerede nu, så vi ikke om 4 – 5 år, når vi står med rigtig mange ældre borger, at vi først der, skal til at løse problemerne, for så er det for sent.

 • Hvad vil du slutte med?

Jeg er meget glad for mit politiske arbejde. Jeg synes, det er interessant at være med til at tage beslutninger. Det kan også være svært indimellem. Det er klart. Det er spændende, for det drejer sig om det organisatoriske og det økonomiske. For mig er det virkeligt interessant at være med i.

Og så er Social- og Sundhedsudvalget et udvalg, hvor man er rigtig god til at samarbejde.

Jeg var også med i udvalget i sidste periode sammen med Hanne Ringgård.

Vi har fået taget mange gode beslutninger bl.a. om Demensbyen her, som det jo var et 100 % enigt udvalg, det bakkede op om.

Det er jo fantastiske rammer. Vi var så heldige, at vi lige havde disse rammer til at skabe Demensbyen i.

 • Og være først med at søge fonde.

Ja, det betyder meget, og det er jo ikke enestående for Svendborg Kommune. Det der med at forstå ældre borgere med demens og skabe et godt liv for dem. Og da var vi heldige, at vi havde disse rammer. Det er et fantastisk område.

Noget af det, man går op i politisk, er: - Hvad koster det? Og så må man sige, at selvfølgelig er 7 millioner mange penge, men når man tænker på, hvad vi får for pengene her, så er det ikke mange penge for at skabe noget så godt, som det her.

Og så er det vigtigt, at vi får uddannet vort personale – hele tiden!

Kompetenseudvikling. Det har man her til gavn for hele kommunens demente.

Så man kan lære meget af det her. – En spydspids for kommunen. – Et fyrtårn!  

-         Tak for din fortælling.                Den nye formand

Hanne Klit, der blev udpeget som ny formand for Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune efter kommunalvalget, har ”Den gamle Redaktør” talt med.

Dette livsbekræftende interview kan læses både i Den Lille Avis og på Støtteforenings hjemmeside: www.støtdemensbyen.dk

Vi talte med hende på Bryghuset, Danmarks første Demensby. Hun har meget på hjerte. Og er en glimrende fortæller.

 • Hanne Klit fortæl de læsere, som ikke kender dig, hvem du er.

Jeg er født på Ærø, men har boet på Tåsinge i mange år.

Jeg har taget en uddannelse som bioanalyttiker/hospitelslaborant på Svendborg Sygehus.

Min mand, Peter Larsen, og jeg flyttede til Fåborg, hvor vi boede i 10 – 12 år. Her fik vi vore børn, og jeg var ansat på sygehuset der.

Men så flyttede vi tilbage og har boet på Tåsinge siden.

Peter er uddannet lærer, men er nu leder af Idrærscentret her i Svendborg.

Nu er jeg ansat i Forsyningsselvsakabet: Vand og Affald, hvor jeg har en skoletjeneset. Jeg tager mod børn i alle aldre fra børnehaver op gennem grundskolen til gymnasiet, HF, maskinmesterstuderende m.v.

Det vil sige alle, der kommer og har lyst til at høre noget om, hvordan man kan bidrage til et rent miljø, rent grundvand. Hvordan vi renser vort grundvand. Alle der har lyst til at vide noget om de ting, så alle har en forventning om, at det fungerer.

Men vi synes i virkeligheden, at det er vigtigt for os at få fortalt borgerne, at det er som borger, at vi har et ansvar, at man sorterer sit affald, at man holder miljøet rent, så vi fortsat har adgang til et rent grundvand.

Så det gør jeg meget ud af.

Nu arbejder jeg ikke så meget mere, er gået ned i tid her, hvor jeg har fået tildelt posten som formand for Social- og Sundhedsudvalget.

 • Hvad er dine visioner for dette område?

Jeg har været med i politik i 12 år, og har været politisk interesseret i mange år. Det jeg synes, er vigtigt. Det er ”Det gode liv”.  Det er så essentielt – væsentligt-, og det vedgår os alle, uanset om man er her i Demensbyen. Uanset om man er velfungerende på alle niveauer, så er Det gode liv rigtig vigtigt. – Og det går jeg meget op i.

Det har ikke alle samme syn på.

 • Hvad er Det gode liv?

Det synes jeg er, at vi skal møde menneskene der, hvor de er i deres liv og arbejde,  at de får det gode liv, som de selv opfatter det.

Vi har nogle gode politikker på Social- og Sundhedsområdet i forhold til udsatte borgere, ældre borgere, demens og værdighed. Det er nogle værdier, som er vigtige at holde i hævd.

Jeg er meget glad for sundhedsområdet.

Siden jeg har været repræsentant for Socialdemokratiet, har jeg også siddet i Børne- og Ungdomsudvalget. Og det synes jeg er vældig interessant.

For fire år siden fik jeg lov at komme i Social- og Sundhedsudvalget. Og det er virkeligt et interessant område. Også fordi det er et område, der kræver, at man udvikler området.

Vi bliver flere og flere ældre, som er velfungerende langt op i vores liv, men har måske stadig brug for tryghed og nærvær af andre. Så på den måde tænker jeg, at det er rigtig vigtigt, at vi får ældreområdet sat sammen på en måde, så alle kan få del i Det gode liv.

Men det er klart, at så er vi også nødt til at bidrage på en eller anden måde, alle os der kan. Og det tror jeg er vigtigt at få talt om.

Og da afholder vi den 1. marts en ældrekonference, hvor vi håber at rigtig mange, som er interesseret i ældreområdet, vil møde op, så vi på den måde får drøftet: - Hvad er det for nogle dilemmaer, vi står over for?

For det første, at der bliver flere ældre, og der også er flere ældre, som kan bidrage, og som kan klare meget mere selv. Men når man så har brug for den kommunale service. Den hjælp, som kommunen kan til byde, så er det også mere komplekse sygdomme: demens, sklerose, sukkersyge m.m.

Når man først er blevet meget gammel, så er sygdommene ofte komplekse. Det stiller store krav til den kommunale service, men også til medarbejderne, deres kompetencer.

Der er rigtig meget, som jeg synes, vi skal forholde os til - allerede nu, så vi ikke om 4 – 5 år, når vi står med rigtig mange ældre borger, at vi først der, skal til at løse problemerne, for så er det for sent.

 • Hvad vil du slutte med?

Jeg er meget glad for mit politiske arbejde. Jeg synes, det er interessant at være med til at tage beslutninger. Det kan også være svært indimellem. Det er klart. Det er spændende, for det drejer sig om det organisatoriske og det økonomiske. For mig er det virkeligt interessant at være med i.

Og så er Social- og Sundhedsudvalget et udvalg, hvor man er rigtig god til at samarbejde.

Jeg var også med i udvalget i sidste periode sammen med Hanne Ringgård.

Vi har fået taget mange gode beslutninger bl.a. om Demensbyen her, som det jo var et 100 % enigt udvalg, det bakkede op om.

Det er jo fantastiske rammer. Vi var så heldige, at vi lige havde disse rammer til at skabe Demensbyen i.

 • Og være først med at søge fonde.

Ja, det betyder meget, og det er jo ikke enestående for Svendborg Kommune. Det der med at forstå ældre borgere med demens og skabe et godt liv for dem. Og da var vi heldige, at vi havde disse rammer. Det er et fantastisk område.

Noget af det, man går op i politisk, er: - Hvad koster det? Og så må man sige, at selvfølgelig er 7 millioner mange penge, men når man tænker på, hvad vi får for pengene her, så er det ikke mange penge for at skabe noget så godt, som det her.

Og så er det vigtigt, at vi får uddannet vort personale – hele tiden!

Kompetenseudvikling. Det har man her til gavn for hele kommunens demente.

Så man kan lære meget af det her. – En spydspids for kommunen. – Et fyrtårn!  

-         Tak for din fortælling.                Den nye formand

Hanne Klit, der blev udpeget som ny formand for Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune efter kommunalvalget, har ”Den gamle Redaktør” talt med.

Dette livsbekræftende interview kan læses både i Den Lille Avis og på Støtteforenings hjemmeside: www.støtdemensbyen.dk

Vi talte med hende på Bryghuset, Danmarks første Demensby. Hun har meget på hjerte. Og er en glimrende fortæller.

 • Hanne Klit fortæl de læsere, som ikke kender dig, hvem du er.

Jeg er født på Ærø, men har boet på Tåsinge i mange år.

Jeg har taget en uddannelse som bioanalyttiker/hospitelslaborant på Svendborg Sygehus.

Min mand, Peter Larsen, og jeg flyttede til Fåborg, hvor vi boede i 10 – 12 år. Her fik vi vore børn, og jeg var ansat på sygehuset der.

Men så flyttede vi tilbage og har boet på Tåsinge siden.

Peter er uddannet lærer, men er nu leder af Idrærscentret her i Svendborg.

Nu er jeg ansat i Forsyningsselvsakabet: Vand og Affald, hvor jeg har en skoletjeneset. Jeg tager mod børn i alle aldre fra børnehaver op gennem grundskolen til gymnasiet, HF, maskinmesterstuderende m.v.

Det vil sige alle, der kommer og har lyst til at høre noget om, hvordan man kan bidrage til et rent miljø, rent grundvand. Hvordan vi renser vort grundvand. Alle der har lyst til at vide noget om de ting, så alle har en forventning om, at det fungerer.

Men vi synes i virkeligheden, at det er vigtigt for os at få fortalt borgerne, at det er som borger, at vi har et ansvar, at man sorterer sit affald, at man holder miljøet rent, så vi fortsat har adgang til et rent grundvand.

Så det gør jeg meget ud af.

Nu arbejder jeg ikke så meget mere, er gået ned i tid her, hvor jeg har fået tildelt posten som formand for Social- og Sundhedsudvalget.

 • Hvad er dine visioner for dette område?

Jeg har været med i politik i 12 år, og har været politisk interesseret i mange år. Det jeg synes, er vigtigt. Det er ”Det gode liv”.  Det er så essentielt – væsentligt-, og det vedgår os alle, uanset om man er her i Demensbyen. Uanset om man er velfungerende på alle niveauer, så er Det gode liv rigtig vigtigt. – Og det går jeg meget op i.

Det har ikke alle samme syn på.

 • Hvad er Det gode liv?

Det synes jeg er, at vi skal møde menneskene der, hvor de er i deres liv og arbejde,  at de får det gode liv, som de selv opfatter det.

Vi har nogle gode politikker på Social- og Sundhedsområdet i forhold til udsatte borgere, ældre borgere, demens og værdighed. Det er nogle værdier, som er vigtige at holde i hævd.

Jeg er meget glad for sundhedsområdet.

Siden jeg har været repræsentant for Socialdemokratiet, har jeg også siddet i Børne- og Ungdomsudvalget. Og det synes jeg er vældig interessant.

For fire år siden fik jeg lov at komme i Social- og Sundhedsudvalget. Og det er virkeligt et interessant område. Også fordi det er et område, der kræver, at man udvikler området.

Vi bliver flere og flere ældre, som er velfungerende langt op i vores liv, men har måske stadig brug for tryghed og nærvær af andre. Så på den måde tænker jeg, at det er rigtig vigtigt, at vi får ældreområdet sat sammen på en måde, så alle kan få del i Det gode liv.

Men det er klart, at så er vi også nødt til at bidrage på en eller anden måde, alle os der kan. Og det tror jeg er vigtigt at få talt om.

Og da afholder vi den 1. marts en ældrekonference, hvor vi håber at rigtig mange, som er interesseret i ældreområdet, vil møde op, så vi på den måde får drøftet: - Hvad er det for nogle dilemmaer, vi står over for?

For det første, at der bliver flere ældre, og der også er flere ældre, som kan bidrage, og som kan klare meget mere selv. Men når man så har brug for den kommunale service. Den hjælp, som kommunen kan til byde, så er det også mere komplekse sygdomme: demens, sklerose, sukkersyge m.m.

Når man først er blevet meget gammel, så er sygdommene ofte komplekse. Det stiller store krav til den kommunale service, men også til medarbejderne, deres kompetencer.

Der er rigtig meget, som jeg synes, vi skal forholde os til - allerede nu, så vi ikke om 4 – 5 år, når vi står med rigtig mange ældre borger, at vi først der, skal til at løse problemerne, for så er det for sent.

 • Hvad vil du slutte med?

Jeg er meget glad for mit politiske arbejde. Jeg synes, det er interessant at være med til at tage beslutninger. Det kan også være svært indimellem. Det er klart. Det er spændende, for det drejer sig om det organisatoriske og det økonomiske. For mig er det virkeligt interessant at være med i.

Og så er Social- og Sundhedsudvalget et udvalg, hvor man er rigtig god til at samarbejde.

Jeg var også med i udvalget i sidste periode sammen med Hanne Ringgård.

Vi har fået taget mange gode beslutninger bl.a. om Demensbyen her, som det jo var et 100 % enigt udvalg, det bakkede op om.

Det er jo fantastiske rammer. Vi var så heldige, at vi lige havde disse rammer til at skabe Demensbyen i.

 • Og være først med at søge fonde.

Ja, det betyder meget, og det er jo ikke enestående for Svendborg Kommune. Det der med at forstå ældre borgere med demens og skabe et godt liv for dem. Og da var vi heldige, at vi havde disse rammer. Det er et fantastisk område.

Noget af det, man går op i politisk, er: - Hvad koster det? Og så må man sige, at selvfølgelig er 7 millioner mange penge, men når man tænker på, hvad vi får for pengene her, så er det ikke mange penge for at skabe noget så godt, som det her.

Og så er det vigtigt, at vi får uddannet vort personale – hele tiden!

Kompetenseudvikling. Det har man her til gavn for hele kommunens demente.

Så man kan lære meget af det her. – En spydspids for kommunen. – Et fyrtårn!  

-         Tak for din fortælling.                Den nye formand

Hanne Klit, der blev udpeget som ny formand for Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune efter kommunalvalget, har ”Den gamle Redaktør” talt med.

Dette livsbekræftende interview kan læses både i Den Lille Avis og på Støtteforenings hjemmeside: www.støtdemensbyen.dk

Vi talte med hende på Bryghuset, Danmarks første Demensby. Hun har meget på hjerte. Og er en glimrende fortæller.

 • Hanne Klit fortæl de læsere, som ikke kender dig, hvem du er.

Jeg er født på Ærø, men har boet på Tåsinge i mange år.

Jeg har taget en uddannelse som bioanalyttiker/hospitelslaborant på Svendborg Sygehus.

Min mand, Peter Larsen, og jeg flyttede til Fåborg, hvor vi boede i 10 – 12 år. Her fik vi vore børn, og jeg var ansat på sygehuset der.

Men så flyttede vi tilbage og har boet på Tåsinge siden.

Peter er uddannet lærer, men er nu leder af Idrærscentret her i Svendborg.

Nu er jeg ansat i Forsyningsselvsakabet: Vand og Affald, hvor jeg har en skoletjeneset. Jeg tager mod børn i alle aldre fra børnehaver op gennem grundskolen til gymnasiet, HF, maskinmesterstuderende m.v.

Det vil sige alle, der kommer og har lyst til at høre noget om, hvordan man kan bidrage til et rent miljø, rent grundvand. Hvordan vi renser vort grundvand. Alle der har lyst til at vide noget om de ting, så alle har en forventning om, at det fungerer.

Men vi synes i virkeligheden, at det er vigtigt for os at få fortalt borgerne, at det er som borger, at vi har et ansvar, at man sorterer sit affald, at man holder miljøet rent, så vi fortsat har adgang til et rent grundvand.

Så det gør jeg meget ud af.

Nu arbejder jeg ikke så meget mere, er gået ned i tid her, hvor jeg har fået tildelt posten som formand for Social- og Sundhedsudvalget.

 • Hvad er dine visioner for dette område?

Jeg har været med i politik i 12 år, og har været politisk interesseret i mange år. Det jeg synes, er vigtigt. Det er ”Det gode liv”.  Det er så essentielt – væsentligt-, og det vedgår os alle, uanset om man er her i Demensbyen. Uanset om man er velfungerende på alle niveauer, så er Det gode liv rigtig vigtigt. – Og det går jeg meget op i.

Det har ikke alle samme syn på.

 • Hvad er Det gode liv?

Det synes jeg er, at vi skal møde menneskene der, hvor de er i deres liv og arbejde,  at de får det gode liv, som de selv opfatter det.

Vi har nogle gode politikker på Social- og Sundhedsområdet i forhold til udsatte borgere, ældre borgere, demens og værdighed. Det er nogle værdier, som er vigtige at holde i hævd.

Jeg er meget glad for sundhedsområdet.

Siden jeg har været repræsentant for Socialdemokratiet, har jeg også siddet i Børne- og Ungdomsudvalget. Og det synes jeg er vældig interessant.

For fire år siden fik jeg lov at komme i Social- og Sundhedsudvalget. Og det er virkeligt et interessant område. Også fordi det er et område, der kræver, at man udvikler området.

Vi bliver flere og flere ældre, som er velfungerende langt op i vores liv, men har måske stadig brug for tryghed og nærvær af andre. Så på den måde tænker jeg, at det er rigtig vigtigt, at vi får ældreområdet sat sammen på en måde, så alle kan få del i Det gode liv.

Men det er klart, at så er vi også nødt til at bidrage på en eller anden måde, alle os der kan. Og det tror jeg er vigtigt at få talt om.

Og da afholder vi den 1. marts en ældrekonference, hvor vi håber at rigtig mange, som er interesseret i ældreområdet, vil møde op, så vi på den måde får drøftet: - Hvad er det for nogle dilemmaer, vi står over for?

For det første, at der bliver flere ældre, og der også er flere ældre, som kan bidrage, og som kan klare meget mere selv. Men når man så har brug for den kommunale service. Den hjælp, som kommunen kan til byde, så er det også mere komplekse sygdomme: demens, sklerose, sukkersyge m.m.

Når man først er blevet meget gammel, så er sygdommene ofte komplekse. Det stiller store krav til den kommunale service, men også til medarbejderne, deres kompetencer.

Der er rigtig meget, som jeg synes, vi skal forholde os til - allerede nu, så vi ikke om 4 – 5 år, når vi står med rigtig mange ældre borger, at vi først der, skal til at løse problemerne, for så er det for sent.

 • Hvad vil du slutte med?

Jeg er meget glad for mit politiske arbejde. Jeg synes, det er interessant at være med til at tage beslutninger. Det kan også være svært indimellem. Det er klart. Det er spændende, for det drejer sig om det organisatoriske og det økonomiske. For mig er det virkeligt interessant at være med i.

Og så er Social- og Sundhedsudvalget et udvalg, hvor man er rigtig god til at samarbejde.

Jeg var også med i udvalget i sidste periode sammen med Hanne Ringgård.

Vi har fået taget mange gode beslutninger bl.a. om Demensbyen her, som det jo var et 100 % enigt udvalg, det bakkede op om.

Det er jo fantastiske rammer. Vi var så heldige, at vi lige havde disse rammer til at skabe Demensbyen i.

 • Og være først med at søge fonde.

Ja, det betyder meget, og det er jo ikke enestående for Svendborg Kommune. Det der med at forstå ældre borgere med demens og skabe et godt liv for dem. Og da var vi heldige, at vi havde disse rammer. Det er et fantastisk område.

Noget af det, man går op i politisk, er: - Hvad koster det? Og så må man sige, at selvfølgelig er 7 millioner mange penge, men når man tænker på, hvad vi får for pengene her, så er det ikke mange penge for at skabe noget så godt, som det her.

Og så er det vigtigt, at vi får uddannet vort personale – hele tiden!

Kompetenseudvikling. Det har man her til gavn for hele kommunens demente.

Så man kan lære meget af det her. – En spydspids for kommunen. – Et fyrtårn!  

-         Tak for din fortælling.                Den nye formand

Hanne Klit, der blev udpeget som ny formand for Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune efter kommunalvalget, har ”Den gamle Redaktør” talt med.

Dette livsbekræftende interview kan læses både i Den Lille Avis og på Støtteforenings hjemmeside: www.støtdemensbyen.dk

Vi talte med hende på Bryghuset, Danmarks første Demensby. Hun har meget på hjerte. Og er en glimrende fortæller.

 • Hanne Klit fortæl de læsere, som ikke kender dig, hvem du er.

Jeg er født på Ærø, men har boet på Tåsinge i mange år.

Jeg har taget en uddannelse som bioanalyttiker/hospitelslaborant på Svendborg Sygehus.

Min mand, Peter Larsen, og jeg flyttede til Fåborg, hvor vi boede i 10 – 12 år. Her fik vi vore børn, og jeg var ansat på sygehuset der.

Men så flyttede vi tilbage og har boet på Tåsinge siden.

Peter er uddannet lærer, men er nu leder af Idrærscentret her i Svendborg.

Nu er jeg ansat i Forsyningsselvsakabet: Vand og Affald, hvor jeg har en skoletjeneset. Jeg tager mod børn i alle aldre fra børnehaver op gennem grundskolen til gymnasiet, HF, maskinmesterstuderende m.v.

Det vil sige alle, der kommer og har lyst til at høre noget om, hvordan man kan bidrage til et rent miljø, rent grundvand. Hvordan vi renser vort grundvand. Alle der har lyst til at vide noget om de ting, så alle har en forventning om, at det fungerer.

Men vi synes i virkeligheden, at det er vigtigt for os at få fortalt borgerne, at det er som borger, at vi har et ansvar, at man sorterer sit affald, at man holder miljøet rent, så vi fortsat har adgang til et rent grundvand.

Så det gør jeg meget ud af.

Nu arbejder jeg ikke så meget mere, er gået ned i tid her, hvor jeg har fået tildelt posten som formand for Social- og Sundhedsudvalget.

 • Hvad er dine visioner for dette område?

Jeg har været med i politik i 12 år, og har været politisk interesseret i mange år. Det jeg synes, er vigtigt. Det er ”Det gode liv”.  Det er så essentielt – væsentligt-, og det vedgår os alle, uanset om man er her i Demensbyen. Uanset om man er velfungerende på alle niveauer, så er Det gode liv rigtig vigtigt. – Og det går jeg meget op i.

Det har ikke alle samme syn på.

 • Hvad er Det gode liv?

Det synes jeg er, at vi skal møde menneskene der, hvor de er i deres liv og arbejde,  at de får det gode liv, som de selv opfatter det.

Vi har nogle gode politikker på Social- og Sundhedsområdet i forhold til udsatte borgere, ældre borgere, demens og værdighed. Det er nogle værdier, som er vigtige at holde i hævd.

Jeg er meget glad for sundhedsområdet.

Siden jeg har været repræsentant for Socialdemokratiet, har jeg også siddet i Børne- og Ungdomsudvalget. Og det synes jeg er vældig interessant.

For fire år siden fik jeg lov at komme i Social- og Sundhedsudvalget. Og det er virkeligt et interessant område. Også fordi det er et område, der kræver, at man udvikler området.

Vi bliver flere og flere ældre, som er velfungerende langt op i vores liv, men har måske stadig brug for tryghed og nærvær af andre. Så på den måde tænker jeg, at det er rigtig vigtigt, at vi får ældreområdet sat sammen på en måde, så alle kan få del i Det gode liv.

Men det er klart, at så er vi også nødt til at bidrage på en eller anden måde, alle os der kan. Og det tror jeg er vigtigt at få talt om.

Og da afholder vi den 1. marts en ældrekonference, hvor vi håber at rigtig mange, som er interesseret i ældreområdet, vil møde op, så vi på den måde får drøftet: - Hvad er det for nogle dilemmaer, vi står over for?

For det første, at der bliver flere ældre, og der også er flere ældre, som kan bidrage, og som kan klare meget mere selv. Men når man så har brug for den kommunale service. Den hjælp, som kommunen kan til byde, så er det også mere komplekse sygdomme: demens, sklerose, sukkersyge m.m.

Når man først er blevet meget gammel, så er sygdommene ofte komplekse. Det stiller store krav til den kommunale service, men også til medarbejderne, deres kompetencer.

Der er rigtig meget, som jeg synes, vi skal forholde os til - allerede nu, så vi ikke om 4 – 5 år, når vi står med rigtig mange ældre borger, at vi først der, skal til at løse problemerne, for så er det for sent.

 • Hvad vil du slutte med?

Jeg er meget glad for mit politiske arbejde. Jeg synes, det er interessant at være med til at tage beslutninger. Det kan også være svært indimellem. Det er klart. Det er spændende, for det drejer sig om det organisatoriske og det økonomiske. For mig er det virkeligt interessant at være med i.

Og så er Social- og Sundhedsudvalget et udvalg, hvor man er rigtig god til at samarbejde.

Jeg var også med i udvalget i sidste periode sammen med Hanne Ringgård.

Vi har fået taget mange gode beslutninger bl.a. om Demensbyen her, som det jo var et 100 % enigt udvalg, det bakkede op om.

Det er jo fantastiske rammer. Vi var så heldige, at vi lige havde disse rammer til at skabe Demensbyen i.

 • Og være først med at søge fonde.

Ja, det betyder meget, og det er jo ikke enestående for Svendborg Kommune. Det der med at forstå ældre borgere med demens og skabe et godt liv for dem. Og da var vi heldige, at vi havde disse rammer. Det er et fantastisk område.

Noget af det, man går op i politisk, er: - Hvad koster det? Og så må man sige, at selvfølgelig er 7 millioner mange penge, men når man tænker på, hvad vi får for pengene her, så er det ikke mange penge for at skabe noget så godt, som det her.

Og så er det vigtigt, at vi får uddannet vort personale – hele tiden!

Kompetenseudvikling. Det har man her til gavn for hele kommunens demente.

Så man kan lære meget af det her. – En spydspids for kommunen. – Et fyrtårn!  

-         Tak for din fortælling.                Den nye formand

Hanne Klit, der blev udpeget som ny formand for Social- og Sundhedsudvalget i Svendborg Kommune efter kommunalvalget, har ”Den gamle Redaktør” talt med.

Dette livsbekræftende interview kan læses både i Den Lille Avis og på Støtteforenings hjemmeside: www.støtdemensbyen.dk

Vi talte med hende på Bryghuset, Danmarks første Demensby. Hun har meget på hjerte. Og er en glimrende fortæller.

 • Hanne Klit fortæl de læsere, som ikke kender dig, hvem du er.

Jeg er født på Ærø, men har boet på Tåsinge i mange år.

Jeg har taget en uddannelse som bioanalyttiker/hospitelslaborant på Svendborg Sygehus.

Min mand, Peter Larsen, og jeg flyttede til Fåborg, hvor vi boede i 10 – 12 år. Her fik vi vore børn, og jeg var ansat på sygehuset der.

Men så flyttede vi tilbage og har boet på Tåsinge siden.

Peter er uddannet lærer, men er nu leder af Idrærscentret her i Svendborg.

Nu er jeg ansat i Forsyningsselvsakabet: Vand og Affald, hvor jeg har en skoletjeneset. Jeg tager mod børn i alle aldre fra børnehaver op gennem grundskolen til gymnasiet, HF, maskinmesterstuderende m.v.

Det vil sige alle, der kommer og har lyst til at høre noget om, hvordan man kan bidrage til et rent miljø, rent grundvand. Hvordan vi renser vort grundvand. Alle der har lyst til at vide noget om de ting, så alle har en forventning om, at det fungerer.

Men vi synes i virkeligheden, at det er vigtigt for os at få fortalt borgerne, at det er som borger, at vi har et ansvar, at man sorterer sit affald, at man holder miljøet rent, så vi fortsat har adgang til et rent grundvand.

Så det gør jeg meget ud af.

Nu arbejder jeg ikke så meget mere, er gået ned i tid her, hvor jeg har fået tildelt posten som formand for Social- og Sundhedsudvalget.

 • Hvad er dine visioner for dette område?

Jeg har været med i politik i 12 år, og har været politisk interesseret i mange år. Det jeg synes, er vigtigt. Det er ”Det gode liv”.  Det er så essentielt – væsentligt-, og det vedgår os alle, uanset om man er her i Demensbyen. Uanset om man er velfungerende på alle niveauer, så er Det gode liv rigtig vigtigt. – Og det går jeg meget op i.

Det har ikke alle samme syn på.

 • Hvad er Det gode liv?

Det synes jeg er, at vi skal møde menneskene der, hvor de er i deres liv og arbejde,  at de får det gode liv, som de selv opfatter det.

Vi har nogle gode politikker på Social- og Sundhedsområdet i forhold til udsatte borgere, ældre borgere, demens og værdighed. Det er nogle værdier, som er vigtige at holde i hævd.

Jeg er meget glad for sundhedsområdet.

Siden jeg har været repræsentant for Socialdemokratiet, har jeg også siddet i Børne- og Ungdomsudvalget. Og det synes jeg er vældig interessant.

For fire år siden fik jeg lov at komme i Social- og Sundhedsudvalget. Og det er virkeligt et interessant område. Også fordi det er et område, der kræver, at man udvikler området.

Vi bliver flere og flere ældre, som er velfungerende langt op i vores liv, men har måske stadig brug for tryghed og nærvær af andre. Så på den måde tænker jeg, at det er rigtig vigtigt, at vi får ældreområdet sat sammen på en måde, så alle kan få del i Det gode liv.

Men det er klart, at så er vi også nødt til at bidrage på en eller anden måde, alle os der kan. Og det tror jeg er vigtigt at få talt om.

Og da afholder vi den 1. marts en ældrekonference, hvor vi håber at rigtig mange, som er interesseret i ældreområdet, vil møde op, så vi på den måde får drøftet: - Hvad er det for nogle dilemmaer, vi står over for?

For det første, at der bliver flere ældre, og der også er flere ældre, som kan bidrage, og som kan klare meget mere selv. Men når man så har brug for den kommunale service. Den hjælp, som kommunen kan til byde, så er det også mere komplekse sygdomme: demens, sklerose, sukkersyge m.m.

Når man først er blevet meget gammel, så er sygdommene ofte komplekse. Det stiller store krav til den kommunale service, men også til medarbejderne, deres kompetencer.

Der er rigtig meget, som jeg synes, vi skal forholde os til - allerede nu, så vi ikke om 4 – 5 år, når vi står med rigtig mange ældre borger, at vi først der, skal til at løse problemerne, for så er det for sent.

 • Hvad vil du slutte med?

Jeg er meget glad for mit politiske arbejde. Jeg synes, det er interessant at være med til at tage beslutninger. Det kan også være svært indimellem. Det er klart. Det er spændende, for det drejer sig om det organisatoriske og det økonomiske. For mig er det virkeligt interessant at være med i.

Og så er Social- og Sundhedsudvalget et udvalg, hvor man er rigtig god til at samarbejde.

Jeg var også med i udvalget i sidste periode sammen med Hanne Ringgård.

Vi har fået taget mange gode beslutninger bl.a. om Demensbyen her, som det jo var et 100 % enigt udvalg, det bakkede op om.

Det er jo fantastiske rammer. Vi var så heldige, at vi lige havde disse rammer til at skabe Demensbyen i.

 • Og være først med at søge fonde.

Ja, det betyder meget, og det er jo ikke enestående for Svendborg Kommune. Det der med at forstå ældre borgere med demens og skabe et godt liv for dem. Og da var vi heldige, at vi havde disse rammer. Det er et fantastisk område.

Noget af det, man går op i politisk, er: - Hvad koster det? Og så må man sige, at selvfølgelig er 7 millioner mange penge, men når man tænker på, hvad vi får for pengene her, så er det ikke mange penge for at skabe noget så godt, som det her.

Og så er det vigtigt, at vi får uddannet vort personale – hele tiden!

Kompetenseudvikling. Det har man her til gavn for hele kommunens demente.

Så man kan lære meget af det her. – En spydspids for kommunen. – Et fyrtårn!  

 • Tak for din fortælling.