Støtteforeningen Svendborg Demensby

BRYGHUSET

                                                                                          Svendborg d. 18. marts 2018

 

Bilag til dagsordenen på generalforsamling d. 18. april 2018 i Demensbyens Støtteforening i Svendborg.

 

Ad dagsordenens punkt 7/: ”Indkomne forslag”

Støtteforeningens bestyrelse foreslår, at foreningens vedtægt § 6,0 om bestyrelsens størrelse ændres fra det nuværende ”mindst 5 og højst 7 personer” til ”mindst 5 og højst 8 personer”.

 

Ad dagsordenens punkt 8/: ”Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter”

På valg er:

Silja Kyndby (modtager genvalg)

Agnete Sand (modtager genvalg)

Sonnie Andersen (modtager genvalg)

(Erik Hansen modtager ikke genvalg)

(John Olsen, Dan Jeppesen og Trine Kyed er ikke på valg i år)

Suppleanter:

Margit Lolk (modtager genvalg)

Rita Stuhr (modtager ikke genvalg)

Ovenstående indebærer, at der på generalforsamlingen skal vælges mindst 2 og højst 5 ordinære medlemmer til bestyrelsen samt 1 eller 2 suppleanter.

 

På bestyrelsens vegne

John Olsen, formand