Støtteforeningen Svendborg demensby

BRYGHUSET

Vi er Demensbyen Svendborg BryghusDen gamle redacteurs samtale med bryghusets daglige leder Eva Ågesen

Demensbyen på Bryghuset

Ingen i Svendborg Kommune har kunnet undgå at høre og se om Demensbyen både på TV og i den skrevne presse.

Der kommer rigtig mange gæster fra hele landet og fra flere lande i Europa for at få inspiration til lignende projekter.

Interessen er med rette stor.

Der er også en meget aktiv støtteforening, som bakker projektet op bl.a. ved – med held - at søge fonde til udendørsarealerne og til ”vejvisende” kunst.

Den ”Gamle redaktør” er blevet opfordret til at tale med Eva Aagesen, der er leder på Bryghuset, hvor hun har været ansat siden 1. juni 2011.

Interviewet kan læses både i Den Lille Avis og på Støtteforeningens hjemmeside: www.støtdemensbyen.dk

  • Hvem er hun? Hvad er hendes baggrund – uddannelse m.v. for at være med i projektet her?

Eva Aagesen fortæller, at hun er født og opvokset i Vester Åby, er enebarn og elsker at arbejde med heste. Hun er gift med Niels og har været det i 28 år. Han har været typograf, men i en alder af 52 år blev han færdig som lærer og arbejder nu på Søndersø Skole.

De har to voksne døtre, der begge har gået på Faaborg Gymnasium. Den ældste, Kristine, bliver færdig som advokat til september. Og den yngste, Emilie, bliver færdig som læge sommeren 2019. 

Efter studentereksamenen på Faaborg Gymnasium var Eva i to år hjemmehjælper i Odense Kommune. Her beslutter hun sig for, at det var den vej, hun skulle uddanne sig. Hun søger ind og tager plejeassistentuddannelsen på to år.

Eva får job i Hårby på plejehjemmet, Strandgården. Her besluttes det, at der skulle oprettes en skærmende enhed, som det kaldes, og den stod hun for.

Hun har hele tiden videreuddannet sig. I øjeblikket er hun i gang med diplomuddannelse indenfor ledelse.

Eva var en kort overgang sektionsleder på et lille plejehjem ved Horne, indtil Faaborg/Midtfyn Kommune besluttede at nedlægge dette.

Og fra da af har det været Bryghuset.

Eva fortæller: - For to år siden var vi fire, som var i Holland, hvor jeg var den enen af dem. Her blev det besluttet, at der skulle oprettes en Demensby i Svendborg og det skulle ske på Bryghuset, fordi der her var de fysiske rammer i forvejen. Der boede beboere med demens, og personalet var vandt til at arbejde med demente.

Jeg har været med i hele processen, og det har været rigtig godt! Jeg ved også, at man ude omkring i landet og i udlandet synes, det er spændende. Og alle viser det stor interesse. - Vi har rigtig mange fremvisninger.

Det er fint, at vi i de eksisterende rammer har fået det ud af det, som vi har. – Plus at vi skal have indrettet parken. Det ser vi selvfølgelig meget frem til.

Eva gør meget ud af at fortælle, at personalet hele tiden videreuddanner sig, så det løbende bliver opdateret. Alle har selvfølgelig de uddannelser, der kræves: demens 1 og 2.

  • Og nu kommer der yderligere et uddannelsesforløb her i efteråret, så det er i hvert fald også til stor gavn for medarbejderne, som Eva udtrykker sig.

Flere projekter på Bryghuset bliver af eksperter udefra undersøgt og kommenteret.

Svendborg Demensby er hele tiden i udvikling. Ikke så sært, at interessen er stor.

Af Erik Hansen


Flotte bygninger

Selve bygningerne til Demensbyen fremstår moderne og velholdte. Men klik ind på Projektsiden, så kan du se det som Støtteforeningen vil arbejde med.


Velkommen

Demensbyens Støtteforening byder hermed alle velkommen til foreningens nye hjemmeside.

siden er under opbygning. Og det vil den være løbende.

Her vil I kunne orientere jer om foreningens vedtægter, her finder I også foreningens formål, hvem sidder i bestyrelsen, og ikke mindst, hvilke projekter vi gerne arbejder med.

Da vi naturligvis meget gerne vil have gode ideer fra vore medlemmer er her også en gæstebog, hvor I er velkommen til at komme med forslag.

 


Nye medlemmer skrives ind

Borgmesteren melder sig ind


Billeder fra Støtteforeningens bod på Gammel torvedag

Erik Hansen forklarer hvad det drejer sig om


Formanden med høj hat

Formand John Olsen er høj i hatten over den store interesse.


Fra mine gode stunder

Et glimt af fortiden, et glimt af en god erindring, eller en god oplevelse, nyder vi alle, de fleste kan selv bestemme når de vil have glimtet, det kan den demente ikke, vi vil gerne bidrage til at den demente også får denne glæde lidt oftere.


uigennemtrængeligt

sådan ser hele grunden ud, støtteforeningen vil arbejde på, at der i disse områder bliver rart at være for byens beboere.