Støtteforeningen Svendborg demensby

BRYGHUSET

Støtteforeningens bestyrelse
BESTYRELSE NAVNE OG ADRESSELISTE

Formand John Olsen

Navne og adresser m.v. på Støtteforeningens bestyrelse og suppleanter:

John Olsen 
Bakkevej 9
5700 Svendborg
Telf.: 2774 2779
Mail.adr.: john.mette@hotmail.dk

Dan Jeppesen    
Gyldenbjergsvej 27
5700 Svendborg
Telf.: 0045  4228 4229
Mail.adr.: gyldenbjerg27@gmail.com                                                                                                                                                                                    

Sonnie Andersen
Svalevænget 8, Thurø
5700 Svendborg
Telf.: 2895 0568
Mail.adr.: sonnieandersen@gmail.com

Agnette Sand
Møllergade 43
5700 Svendborg
Telf.: 3033 5023
Mail.adr.:ravnedans@hotmail.com


Trine Kyed   
Bryghusvej 40
5700 Svendborg
Telf.: 2830 3638
Mail.adr.: trikye08@gmail.com

 
Elsebeth Hansen   
Wandalsvænget 8
5700 Svendborg
Telf.: 28608131
Mail.adr.: papirkunst@gmail.com
 
Haakon Sparre
 
SUPPLEANTER
 
Margit Lolk
Bjarne Stenstrrøm