Støtteforeningen Svendborg Demensby

BRYGHUSET

Støtteforeningens bestyrelseBESTYRELSE NAVNE OG ADRESSELISTE

Navne og adresser m.v. på Støtteforeningens bestyrelse og suppleanter:

FORMAND:
John Olsen 
Bakkevej 9
5700 Svendborg
Telf.: 2774 2779
Mail.adr.: john.mette@hotmail.dk

KASSERER:
Dan Jeppesen    
Gyldenbjergsvej 27
5700 Svendborg
Telf.: 0045  4228 4229
Mail.adr.: gyldenbjerg27@gmail.com

NÆSTFORMAND:
Agnette Sand
Møllergade 43
5700 Svendborg
Telf.: 3033 5023
Mail.adr.:ravnedans@hotmail.com                                                          

BESTYRELSESMEDLEM:
Trine Kyed   
Bryghusvej 40
5700 Svendborg
Telf.: 2830 3638
Mail.adr.: trikye08@gmail.com

BESTYRELSESMEDLEM:
Elsebeth Hansen   
Wandalsvænget 8
5700 Svendborg
Telf.: 28608131
Mail.adr.: papirkunst@gmail.com
 
BESTYRELSESMEDLEM:
Haakon Sparre
 
SUPPLEANT:
Margit Lolk